Chính sách quyền riêng tư dành cho trang web

Cập nhật lần cuối vào: 15/04/2024:

Công ty TNHH TP-Link Technologies Việt Nam (“TPLVN,” “TP-Link,” “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi muốn bạn hiểu rõ thông tin chúng tôi thu thập, và cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ nó. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập các trang web mà Chính sách Bảo mật này được đăng (“Trang web”) bằng bất kỳ cách nào, bao gồm bất kỳ tính năng hoặc dịch vụ nào như dịch vụ bảo hành hoặc hỗ trợ kỹ thuật truy cập thông qua các trang web (cùng với Trang web, các “Dịch vụ”), bạn chấp nhận và đồng ý với các thực tiễn và chính sách được đề cập trong Chính sách Bảo mật này. Chính sách Bảo mật này bao gồm trong đó các Điều khoản Sử dụng; cả hai tuyên bố này nên được đọc cùng nhau. Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi từ thời gian này sang thời gian khác. Sự tiếp xúc tiếp tục của bạn với Dịch vụ của chúng tôi sau các sửa đổi đó cho thấy bạn chấp nhận và đồng ý với chúng, vì vậy vui lòng kiểm tra Chính sách Bảo mật định kỳ để cập nhật.

Thông tin bảo vệ dữ liệu bổ sung có sẵn cho các quốc gia và / hoặc khu vực cụ thể ngoài Hoa Kỳ nơi đối tác của chúng tôi (bao gồm các chi nhánh) hoặc cung cấp trang web hoặc sản phẩm mang thương hiệu TP-Link. Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho các trang này, hoặc cho việc sử dụng hoặc vận hành các sản phẩm mà bạn có thể mua thông qua các Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào mà bạn có thể truy cập thông qua các trang được liên kết từ các Trang web, bao gồm phần cứng, phần mềm, ứng dụng di động hoặc dịch vụ tài khoản đám mây (tổng hợp là “Sản phẩm”). Việc sử dụng Sản phẩm của bạn được quy định bởi chính sách bảo mật áp dụng được cung cấp cho bạn khi bạn tải xuống hoặc truy cập các Sản phẩm như vậy, bao gồm trên bất kỳ trang nào mà bạn đăng nhập vào tài khoản đám mây có thể được liên kết từ các Trang web. Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo vệ dữ liệu của đối tác của chúng tôi ở một quốc gia và / hoặc khu vực cụ thể, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật được cá nhân hóa cho quốc gia và / hoặc khu vực đó qua https://www.tp-link.com/vn/. Bạn có thể tham khảo chính sách bảo mật tương ứng cho quốc gia / khu vực cư trú của mình hoặc kiểm tra chính sách được đăng trên trang bạn đang xem để đọc các thực tiễn bảo vệ dữ liệu áp dụng.

Trang web mà chính sách này bao gồm

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho các Trang web, cung cấp các Dịch vụ khác nhau, bao gồm:

(1) Trang Web và thông tin sản phẩm;

(2) dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ trực tuyến cộng đồng;

(3) đăng ký nhận bản tin;

(4) Chương trình Đối Tác Kinh Doanh; và

(5) mua sắm trực tuyến, bao gồm mua và giao hàng Sản Phẩm.

Các Trang web không bao gồm các trang được liên kết từ các Trang web được vận hành bởi các đối tác của chúng tôi, như đã đề cập ở trên. Một số trang được liên kết từ các Trang web cũng có thể được sử dụng cùng với hoặc theo cách tích hợp với các Sản phẩm (bao gồm phần cứng, phần mềm hoặc ứng dụng di động) hoặc dịch vụ từ bên thứ ba, và sẽ được quản lý bởi các chính sách bảo mật của các bên đó.

TP-Link hoàn toàn hiểu được mức độ quan trọng của dữ liệu cá nhân đối với người dùng và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi tuân thủ các luật và quy định bảo vệ quyền riêng tư áp dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân quý báu của bạn. Với thông báo quyền riêng tư này, bạn sẽ hiểu được dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập là gì, chúng tôi sử dụng nó như thế nào, chúng tôi chia sẻ nó với ai, khi nào và cách chúng tôi phá hủy nó, và chúng tôi thực hiện biện pháp nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

1. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân để cung cấp Trang web của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được bạn cung cấp tự do, nhận từ các bên khác, hoặc, trong trường hợp dữ liệu sử dụng, được thu thập tự động khi sử dụng Trang web của chúng tôi.

1.1 DỮ LIỆU CÁ NHÂN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI

Khi bạn liên hệ với chúng tôi, bao gồm cả dịch vụ bảo hành hoặc hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi thu thập thông tin cần thiết để xử lý yêu cầu, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tên tài khoản hoặc ID TP-Link của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tự nguyện cung cấp thông tin bổ sung mà bạn cho rằng cần thiết để xử lý yêu cầu.

Khi bạn đăng ký hoặc đặt hàng thông qua cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán và giao dịch và chi tiết hóa đơn.

Khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin trong phản hồi của bạn cho các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập địa chỉ email của bạn, sở thích hoặc thông tin cần thiết để tham gia.

Khi bạn sử dụng các trang cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi xử lý Nội dung Người Dùng của bạn đã gửi (như được xác định trong Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi), có thể bao gồm, không hạn chế, văn bản, liên kết, hình ảnh, video và âm thanh.

1.2 DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI TỰ ĐỘNG THU THẬP

Khi bạn duyệt Trang web của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm thông qua cookie như mô tả chi tiết hơn dưới đây, chẳng hạn như:

 • Địa chỉ IP của máy tính yêu cầu
 • Quốc gia và khu vực của địa chỉ IP
 • Ngày và giờ truy cập
 • Tên và URL của trang được truy xuất
 • Thông tin về các trang web từ đó bạn truy cập Trang web của chúng tôi (URL của trình giới thiệu)
 • Trình duyệt được sử dụng và, nếu áp dụng, hệ điều hành của máy tính của bạn, cũng như tên của nhà cung cấp truy cập của bạn
 • Hoạt động bao gồm liên kết bạn nhấp vào và tập tin bạn tải xuống, các trang đã xem và thứ tự của các trang đó, và các thuật ngữ bạn sử dụng trong tìm kiếm trên Trang web của chúng tôi

1.3  DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI NHẬN TỪ NGƯỜI KHÁC

Chúng tôi có thể nhận dữ liệu từ các nguồn khác bao gồm, nhưng không giới hạn, các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi mà bạn đã tích hợp vào các Sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi và / hoặc tự nguyện đã cung cấp dữ liệu, hoặc các bên khác mà chúng tôi sử dụng để thực hiện nghĩa vụ của mình đối với bạn như một khách hàng. Bạn nên xem xét một cách cẩn thận và cẩn thận các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của các sản phẩm và dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp, vì chúng tôi sẽ xem xét quyết định của bạn về việc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó với các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi là một biểu hiện đối với chúng tôi rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản và thực hành của họ.

2. LÀM THẾ NÀO CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành, cung cấp, phát triển và cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Các mục đích này bao gồm::

 • Mua và giao hàng các sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng, giao sản phẩm và dịch vụ, xử lý thanh toán và liên lạc với bạn về đơn đặt hàng và sản phẩm và dịch vụ.
 • Cung cấp, khắc phục sự cố và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và cho phép các đối tác của chúng tôi cải thiện Sản phẩm. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp tính năng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi và cải thiện tính khả dụng và hiệu quả của Dịch vụ của chúng tôi và để cho phép các đối tác cải thiện Sản phẩm.
 • Gợi ý và cá nhân hóa. Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gợi ý các tính năng, sản phẩm và dịch vụ có thể phù hợp với bạn, xác định sở thích của bạn và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.
 • Lý do pháp lý. Trong một số trường hợp, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ các luật pháp áp dụng hoặc để thực thi các quyền pháp lý của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi thu thập từ người dùng Chương trình Đối tác thông tin về số điện tử xác nhận số thuế và thông tin tài khoản ngân hàng cho mục đích thuế.
 • Liên lạc với bạn. Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn liên quan đến Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi qua các kênh khác nhau (ví dụ, qua điện thoại, email, trò chuyện trực tuyến).
 • Marketing và quảng cáo. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích cho các tính năng, sản phẩm và dịch vụ có thể phù hợp với bạn. Chúng tôi không sử dụng thông tin nhận diện trực tiếp của bạn để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích.
 • Bảo mật, ngăn chặn gian lận và rủi ro tín dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng và cho mục đích bảo mật, bao gồm bảo mật của khách hàng, đối tác và người khác.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn nếu một trong những điều sau đây áp dụng:

 • cần thiết để ký kết hoặc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào với bạn (Điều 6(1)(b) của GDPR). Điều này áp dụng cho Mục 1) về việc cung cấp, quản lý và điều hành Dịch vụ; 2) để hỗ trợ khách hàng; 5) để liên lạc.
 • cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi, trong trường hợp những lợi ích này không bị ảnh hưởng bởi lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của bạn (Điều 6(1)(f) của GDPR). Điều này áp dụng cho 7) để quản lý rủi ro bảo mật.

Lưu ý: Lợi ích hợp pháp của chúng tôi bao gồm duy trì và quản lý Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ cho bạn, cải thiện nội dung Dịch vụ của chúng tôi, đảm bảo tài khoản của bạn được bảo vệ đầy đủ cũng như tuân thủ mọi nghĩa vụ hợp đồng, pháp lý hoặc quy định theo bất kỳ luật hiện hành nào.

 • cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo (Điều 6(1)(c) của GDPR). Điều này áp dụng cho Mục 4) về việc tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 • trong một số trường hợp hạn chế và trong phạm vi cơ sở pháp lý để xử lý nêu trên không áp dụng, việc xử lý phải có sự đồng ý của bạn (Điều 6(1)(a) của GDPR). Điều này áp dụng cho Phần 3) để cải thiện và tối ưu hóa Dịch vụ và trải nghiệm người dùng; 6) đối với các ưu đãi tiếp thị.

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích cung cấp Sản phẩm và Dịch vụ tuân thủ luật pháp hiện hành, đôi khi có thể được sửa đổi.

3. VỀ COOKIE VÀ NHỮNG ĐỊNH DANH KHÁC

Cookie là các mảnh văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được sử dụng để lưu trữ và nhận các định danh và thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác. Các công nghệ khác, bao gồm dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn, và các định danh liên quan đến thiết bị của bạn và phần mềm khác, được sử dụng cho các mục đích tương tự. Trong chính sách này, chúng tôi gọi tất cả các công nghệ này là "cookie".

Chúng tôi sử dụng cookie, bao gồm cả những cookie được thiết lập bởi các dịch vụ của bên thứ ba, để phân biệt bạn với các người dùng khác. Điều này giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn và cá nhân hóa hơn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nó cũng cho phép chúng tôi cải thiện Dịch vụ của chúng tôi bằng cách cho phép chúng tôi:

 • Ước lượng kích thước đối tượng và mẫu sử dụng của khán giả;
 • Lưu trữ các tùy chọn của bạn để chúng tôi có thể tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi theo các sở thích cá nhân của bạn;
 • Tăng tốc độ tìm kiếm của bạn;
 • Nhận biết bạn khi bạn quay lại;
 • Bảo mật dữ liệu của bạn và Dịch vụ của chúng tôi;
 • Quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn mà bạn có thể quan tâm; và
 • Đo hiệu suất của các người bán hợp tác bên thứ ba.

Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie của trình duyệt bằng cách kích hoạt cài đặt phù hợp trên trình duyệt của bạn hoặc đặt chúng trên thanh cookie ở đầu trang các trang web. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt này, một số phần của trang web của chúng tôi có thể trở nên không thể truy cập được và một số tính năng có thể không hoạt động đúng cách. Trừ khi bạn điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ phát ra chúng. Bạn có thể tìm thêm thông tin qua Chính sách Cookie của chúng tôi

4. CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn bên trong và bên ngoài với các nhà cung cấp, cố vấn hoặc đối tác cho các mục đích kinh doanh hợp lý của chúng tôi, và chỉ dựa trên cơ sở cần thiết. Khi chia sẻ thông tin cá nhân, chúng tôi thực hiện các kiểm tra và kiểm soát thích hợp để xác nhận rằng thông tin có thể được chia sẻ tuân thủ các luật pháp áp dụng. Dưới đây là thông tin chi tiết hơn về ai chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn và trong những tình huống nào:

(1) Với Các Đối Tác Được Ủy Quyền Của Chúng Tôi: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác được ủy quyền của chúng tôi, bao gồm các công ty liên kết. Chúng tôi chia sẻ thông tin với các đối tác được ủy quyền của chúng tôi để:

 • Quảng bá an toàn, bảo mật và tính chính xác và tuân thủ các luật pháp áp dụng;
 • Cá nhân hóa các ưu đãi, quảng cáo và nội dung tài trợ hoặc thương mại khác;
 • Phát triển và cung cấp các tính năng và tích hợp;
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật; và
 • Hiểu cách khách hàng sử dụng và tương tác với Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.

(2) Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: Để hỗ trợ trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi tốt hơn (ví dụ, cho các dịch vụ bảo trì phần mềm, công nghệ quảng cáo, dịch vụ email, dịch vụ giao hàng, dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích web và các dịch vụ khác), chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ.

 

(3) Các Đơn Vị Khác Với Sự Đồng Ý Của Bạn: Bạn có thể chọn tích hợp một số dịch vụ của bên thứ ba với Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách làm như vậy, bạn ủy quyền cho chúng tôi truyền thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba khi bạn chọn tích hợp dịch vụ của họ với Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin được thu thập bởi các dịch vụ của bên thứ ba đó phải tuân thủ các điều khoản và chính sách của riêng họ, tất cả những điều mà bạn nên xem xét và xem xét một cách cẩn thận.

 

(4) Tiếp Thị và Quảng Cáo: Chúng tôi có thể cung cấp thông tin người dùng cho các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị của bên thứ ba của chúng tôi cho các thực hành tiếp thị và / hoặc quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin không trực tiếp xác định bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và phân tích để phục vụ quảng cáo cá nhân hóa cho Dịch vụ và để hiểu rõ hơn về việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

 

(5) Thay Đổi Kiểm Soát: Chúng tôi có thể bắt buộc phải chia sẻ thông tin của bạn như một phần của một sáp nhập, một việc mua lại, một việc bán tài sản, một việc mua tài sản, một việc tài trợ, một việc phá sản hoặc các thay đổi kiểm soát khác.

 

(6) Phản Hồi Yêu Cầu Pháp Lý: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nơi chúng tôi tin rằng sự tiết lộ như vậy là cần thiết để (a) tuân thủ một luật pháp hoặc quy trình pháp lý áp dụng hoặc (b) đáp ứng các khiếu nại hoặc yêu cầu pháp lý thực sự hoặc tiềm ẩn, như lệnh tìm kiếm, quyết định của tòa án, lệnh sản xuất hoặc trát tài liệu, hoặc trát đơn kiện. Những yêu cầu này đến từ các bên thứ ba như bên chống kịch đoàn, cảnh sát, và các cơ quan chính phủ khác. Hoặc (c) nơi khác cần thiết để bảo vệ quyền lợi, quyền lợi và / hoặc tài sản của chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, để thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi), hoặc quyền lợi, quyền lợi và / hoặc tài sản của đại lý, nhà thầu độc lập, khách hàng và người khác.

5. BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khi bạn duyệt các trang cộng đồng hoặc các trang web khác, bạn có thể cần đăng ký một ID TP-Link để có tất cả các tính năng.

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp, bao gồm mã hóa và công nghệ TLS, được thiết kế để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi việc mất mát ngẫu nhiên và truy cập, sử dụng, thay đổi và tiết lộ không được ủy quyền. Ngoài ra, chúng tôi hạn chế số lượng nhân viên chịu trách nhiệm với quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn ở mức tối thiểu và thường xuyên tiến hành đào tạo và giáo dục để họ tuân thủ các nghĩa vụ về tính bí mật đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ quyền riêng tư của tài khoản và dữ liệu cá nhân của bạn trong hồ sơ của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể luôn đảm bảo rằng nó sẽ hoàn toàn an toàn. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị chi phối bởi việc nhập không được ủy quyền, sử dụng không được ủy quyền, thất bại phần cứng, thất bại phần mềm và các yếu tố khác bất cứ lúc nào.

Quyền riêng tư và bảo mật của tài khoản của bạn được bảo vệ bởi mật khẩu của bạn. Để ngăn chặn việc truy cập không được ủy quyền vào tài khoản và dữ liệu cá nhân của bạn, bạn nên chọn một mật khẩu mạnh và bảo vệ nó bằng cách giới hạn quyền truy cập vào máy tính, thiết bị, trình duyệt hoặc ứng dụng của bạn và đăng xuất sau khi bạn đã kết thúc quá trình truy cập vào tài khoản của bạn. Nếu bạn sử dụng một dịch vụ của bên thứ ba để đăng nhập vào tài khoản của bạn, bạn nên bảo vệ tài khoản đó một cách tương ứng.

Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ quyền riêng tư của tài khoản và dữ liệu cá nhân của bạn trong hồ sơ của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể luôn đảm bảo rằng nó sẽ hoàn toàn an toàn. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị chi phối bởi việc nhập không được ủy quyền, sử dụng không được ủy quyền, thất bại phần cứng, thất bại phần mềm và các yếu tố khác bất cứ lúc nào.

Dưới đây là một số phương pháp tốt nhất để bảo vệ tài khoản TP-Link ID của bạn:

 • Sử dụng mật khẩu phức tạp (sự kết hợp của các ký tự viết hoa và viết thường, số và ký tự đặc biệt) khi đăng ký.
 • Sử dụng một mật khẩu duy nhất khác biệt so với các tài khoản trang web khác để tránh bị liên quan đến các vi phạm dữ liệu ngẫu nhiên của họ.
 • Thay đổi mật khẩu của bạn thường xuyên.
 • Sử dụng Xác thực hai yếu tố (2FA) nếu có thể.

6. CÁCH CHÚNG TÔI CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nhìn chung, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại quốc gia/vùng mà chúng tôi tiến hành kinh doanh hoặc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, như một phần của Dịch vụ được cung cấp cho bạn, dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được chuyển đến các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (ví dụ: Singapore và Hoa Kỳ). Ví dụ: điều này có thể xảy ra nếu bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi đôi khi được đặt tại một quốc gia ngoài EU. Những quốc gia này có thể không có các luật bảo vệ dữ liệu tương tự như Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật có liên quan.

Cụ thể,

 • Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến các quốc gia/vùng có quyết định về tính thích hợp (ví dụ: Nhật Bản), việc chuyển đổi qua biên giới này phải tuân thủ cơ chế của một quyết định về tính thích hợp. (Điều 45 của GDPR)
 • Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến các quốc gia/vùng khác, chúng tôi sẽ đánh giá khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và biện pháp bảo mật mạng và thực hiện các biện pháp từ danh mục được quy định trong (Điều 46(2) của GDPR).

Bạn có thể nhận được bản sao của các biện pháp bảo vệ có liên quan từ chúng tôi bằng cách gửi yêu cầu tương ứng đến chi tiết liên hệ được mô tả dưới đây.

7. BẢO QUẢN DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Dữ liệu của bạn sẽ được bảo quản theo chính sách bảo quản của Công ty, có sẵn khi yêu cầu qua email được liệt kê trong Phần 13 dưới đây. Chúng tôi chỉ xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích mà chúng đã được thu thập, cho đến khi bạn phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp quyền lợi hợp pháp là cơ sở pháp lý cho việc xử lý (Điều 6(1)(f) của GDPR) hoặc cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý của mình (Điều 6(1)(a) của GDPR).

Nói chung, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong 1 năm sau khi kết thúc Điều khoản Sử dụng của bạn với chúng tôi, trừ khi việc bảo quản dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc quy định, đặc biệt là để tuân thủ các nghĩa vụ bảo quản thương mại và thuế, để giải quyết các tranh chấp tiềm ẩn hoặc để bảo tồn bằng chứng trong phạm vi các quy định về giới hạn pháp lý. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân liên quan cho đến khi kết thúc thời kỳ pháp lý tương ứng.

Sau đó, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xóa hoặc phá hủy một cách an toàn. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong định dạng tệp điện tử sẽ bị xóa bằng một công cụ kỹ thuật ngăn chặn việc khôi phục thông tin. Dữ liệu cá nhân được in trong một tệp giấy, phương tiện in hoặc tài liệu sẽ bị phá hủy thành mảnh.

8. LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Các Dịch vụ có thể bao gồm liên kết đến các trang web của bên thứ ba có thể có các thực hành bảo mật riêng khác với chúng tôi. Việc sử dụng của bạn đối với bất kỳ trang web nào như vậy được quản lý bởi các chính sách bảo mật của những trang web đó và không phải là Chính sách Bảo mật này. Bạn nên xem xét một cách cẩn thận chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào bạn truy cập. Chúng tôi sẽ xem xét quyết định của bạn về việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba đó với Sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi là sự đại diện cho chúng tôi rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản và thực hành của bên thứ ba đó.

9. QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu của mình, chuyển giao dữ liệu, xóa dữ liệu của bạn, sửa chữa bất kỳ lỗi nào, đặt các ràng buộc về xử lý và bạn cũng có thể phản đối việc xử lý dữ liệu của mình. Nếu bạn đã cho phép bất kỳ việc xử lý dữ liệu nào, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số các quyền sau, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email privacy@tp-link.com. Bạn cũng có thể yêu cầu thông tin tài khoản và xóa dữ liệu tại https://account-delete.tplinkcloud.com/. Chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì với dữ liệu của bạn ngoài phạm vi được mô tả trong Chính sách này.

1)     Quyền truy cập:

Theo Điều 15 của GDPR, bạn có quyền nhận thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bởi chúng tôi khi yêu cầu.

2)     Quyền sửa đổi:

Theo Điều 16 của GDPR, bạn có quyền sửa đổi dữ liệu cá nhân của mình nếu nó không chính xác.

3)     Quyền được xóa:

Theo Điều 17 của GDPR, bạn có quyền nhận từ chúng tôi việc xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong các điều kiện sau đây:

 • Mục đích xử lý tương ứng đã được đạt.
 • Chúng tôi đã xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp.
 • Bạn đã rút lại sự đồng ý mà không có cơ sở pháp lý khác áp dụng cho việc xử lý dữ liệu.
 • Bạn đã phản đối thành công việc xử lý dữ liệu.
 • Trong các trường hợp nơi có nghĩa vụ xóa dữ liệu cá nhân dựa trên luật pháp EU hoặc luật của một quốc gia thành viên của EU mà chúng tôi phải tuân thủ; hoặc
 • Dữ liệu cá nhân đã được thu thập liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ xã hội thông tin được đề cập trong Điều 8(1) của GDPR.

4)     Quyền hạn chế xử lý:

Theo Điều 18 của GDPR, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một phạm vi hạn chế dưới các điều kiện sau đây:

 • Sự chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn được tranh cãi.
 • Bạn yêu cầu việc xử lý hạn chế thay vì xóa dưới điều kiện của quyền xóa có lý do.
 • Dữ liệu không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng tôi theo đuổi, nhưng bạn cần dữ liệu để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ quyền lợi pháp lý; hoặc
 • Kết quả của một phản đối vẫn còn tranh cãi

5)     Quyền chuyển giao dữ liệu:

Theo Điều 20 của GDPR, bạn có quyền nhận từ chúng tôi dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, trong một định dạng có cấu trúc, thông thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy, cũng như quyền yêu cầu chúng tôi chuyển tiếp dữ liệu cá nhân này cho một bên điều khiển khác dưới các điều kiện sau đây:

 • Việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý (Điều 6(1)(a) của GDPR) hoặc hợp đồng (Điều 6(1)(b) của GDPR); hoặc
 • Việc xử lý được thực hiện bằng phương tiện tự động

6)     Quyền phản đối:

Theo Điều 21 của GDPR, bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn phản đối, chúng tôi sẽ không tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được lý do hợp pháp và cấu trúc của việc xử lý đó vượt qua quyền lợi, quyền và tự do của bạn, hoặc việc xử lý phục vụ để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ quyền lợi pháp lý của chúng tôi.

7)     Quyền rút lại sự đồng ý của bạn:

Theo Điều 7(3) của GDPR, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đã được bạn cấp cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Do đó, chúng tôi sẽ không được phép tiếp tục xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý này trong tương lai. Điều này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý được thực hiện dựa trên sự đồng ý đến điểm rút lui. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào:

 • Từ chối nhận các tin tức tiếp thị qua email bằng cách nhấp vào liên kết "unsubscribe" ở dưới cùng của các email của chúng tôi.
 • Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối tất cả hoặc một số cookie trình duyệt, hoặc để cảnh báo bạn khi các trang web thiết lập hoặc truy cập cookie.
 • Từ chối việc sử dụng dữ liệu bởi Google Analytics trong các trình duyệt hỗ trợ tại đây.
 • Từ chối quảng cáo dựa trên quan tâm bằng cách các công ty tham gia vào cơ chế tùy chọn ra khỏi Quỹ Quảng cáo Quốc gia và/hoặc Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số ở đây và ở đây. Các công ty tham gia sẽ đặt cookie tùy chọn ra khỏi trên trình duyệt của bạn để nhận biết lựa chọn của bạn. Lưu ý rằng lựa chọn của bạn có thể không được nhận biết nếu bạn chặn hoặc xóa cookie. Nếu bạn sử dụng các máy tính hoặc trình duyệt khác nhau, bạn có thể cần sao chép các lựa chọn của mình trên những máy tính và trình duyệt đó.

Bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi tại support.vn@tp-link.com để yêu cầu thực hiện các quyền được mô tả ở trên liên quan đến dữ liệu cá nhân mà TP-Link Việt Nam thu thập từ các Trang web. Tuy nhiên, lưu ý rằng chúng tôi không thể xóa địa chỉ email được sử dụng cho các email quản trị gửi cho bạn (ví dụ, email về các giao dịch của bạn, thay đổi chính sách và email xác nhận) ngoại trừ việc xóa tài khoản người dùng của bạn. Ngoài ra, bất kỳ yêu cầu nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu được thu thập bởi các đối tác của chúng tôi cho mục đích kích hoạt và cho phép sử dụng các sản phẩm bạn đã mua, bao gồm tài khoản đám mây của bạn. Để gửi yêu cầu cho tài khoản đám mây được truy cập thông qua các trang liên kết với các trang web, tham khảo chính sách bảo mật trên trang hoặc gửi email privacy@tp-link.com.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cần thiết để xác minh danh tính của bạn một cách hợp lý trước khi đáp ứng yêu cầu của bạn. Một số thông tin có thể được miễn khỏi những yêu cầu như vậy. Ví dụ, chúng tôi có thể không đáp ứng yêu cầu để thực hiện một số quyền nếu chúng tôi tin rằng việc làm đó sẽ vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc yêu cầu pháp lý nào hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến tính chính xác của thông tin. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu của bạn toàn bộ hoặc một phần, bạn có thể có quyền kháng án quyết định. Trong những tình huống như vậy, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến quy trình kháng án..

10. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Các trang web của chúng tôi không được dành cho trẻ em theo định nghĩa được quy định bởi yêu cầu pháp lý địa phương, và chúng tôi không có ý định thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em một cách có ý thức. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có bất kỳ dữ liệu nào thuộc loại này, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp trong phần "Liên hệ chúng tôi" và chúng tôi sẽ xóa nó càng sớm càng tốt.

11. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

Chính Sách Bảo Mật này có thể thay đổi theo thời gian, và chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách cập nhật ngày có hiệu lực của Chính Sách Bảo Mật ở trên. Nếu có những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo nổi bật trên trang web này hoặc thông báo qua các phương tiện khác. Chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng định kỳ tham khảo Chính Sách Bảo Mật này để họ có thể hiểu rõ về các thực hành hiện tại của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật được cập nhật, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính Sách Bảo Mật đều có nghĩa là bạn đồng ý với Chính Sách Bảo Mật đã được cập nhật.

12. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần trợ giúp thêm, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại support.vn@tp-link.com.

Công ty TNHH TP-Link Technologies Việt Nam

Địa chỉ: 12A-15 Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.